Trygg förskola med fokus på glädje och lek

På förskolan Pratbubblan bedriver vi verksamhet för barn 1-5 år, på två avdelningar. Vi har åldersnära grupper med en avdelning (Hararna) för de yngre barnen och en avdelning (Rävarna) för de äldre barnen.


Ett centralt mål är att förskolan ska ha en ”vikänsla” och ett gott samarbete mellan avdelningarna. Därför har hela förskolan regelbundet gemensamma aktiviteter, flexibla gruppindelningar och pedagogerna jobbar på båda avdelningarna.


Pratbubblan erbjuder en verksamhet med hög personaltäthet, där alla barn får utrymmet och möjligheten att utvecklas, leka och lära i en trygg och inspirerande miljö.


Eget kök

Vi har ett eget tillagningskök vilket innebär att maten lagas hos oss. Vi prioriterar maten högt och erbjuder därför hemlagad mat från grunden. Frukost består alltid av gröt eller fil samt bröd med pålägg och grönsaker. Vår kock planerar matsedeln med hänsyn till både näringsrik variation och barnens önskemål.


Om ditt barn är intolerant mot någon mat så behöver ni bara meddela oss. Vi kräver inga intyg!

Vår historia


Pratbubblan startade 2020 i Vindeln men har funnits sedan 2011 i Umeå. 


Vi utmärker oss genom att ha små barngrupper och hög personaltäthet i våra förskolor. Detta för att skapa trygga och trivsamma grupper för både barn och pedagoger.

HLR-utbildning för alla pedagoger

Vi har HLR-instruktör i personalgruppen och vi har gemnsam utbildning i hjärt- lungräddning och luftvägsstopp varje termin samt kontinuerlig repetition för att alltid ha personal med goda kunskaper i livräddning för att göra vistelsen tryggare för alla på vår förskola.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Vi har fantastiskt engagerade och närvarande pedagoger