Matnyttiga länkar

Här kan du läsa läroplanen:

Skolverket

Vår användarvänliga app

för dokumentation

och schema:

Härlig utemiljö med egen skog

unsplash